Kontakty

robeoknadverezahrady

ROBE s.r.o. - prevádzka a korešpondenčná adresa

Ružová 813, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné (Bývalý areál ACHP)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel s.r.o., vložka č.: 14193/P

IČO: 31 667 864

IČ DPH: SK2020641183

VÚB Vranov nad Topľou, č.ú.: 2243424851/0200

robe.vnt@gmail.com

tel.: 057/48 80 182

GSM: 0917 565 939

Sídlo spoločnosti

Hviezdoslavova 161, 093 03 Vranov nad Topľou

robe_budova